Informacje o gwarancji — Evolution Elektronarzędzia Przejdź do treści

Informacje o gwarancji

Po zarejestrowaniu swojego produktu będziesz uprawniony do pełnego korzystania z gwarancji Evolution, obejmującej części i robociznę. Po zarejestrowaniu możemy zapewnić Ci szybsze i łatwiejsze wsparcie, jeśli kiedykolwiek będzie konieczna naprawa Twojego narzędzia elektrycznego – oszczędzając Ci czas i pieniądze! Stworzone, aby przetrwać. Narzędzia elektryczne Evolution są zaprojektowane z myślą o wydajności i wszechstronności, a także testowane zgodnie z najwyższymi standardami niezawodności i trwałości. Chociaż objęty jesteś naszą gwarancją, istnieje możliwość, że nigdy nie będziesz jej potrzebować.

OGRANICZONE WARUNKI I POSTANOWIENIA GWARANCJI.

Jeśli nie jesteś całkowicie zadowolony z działania swojego produktu, skontaktuj się po prostu z Evolution. Aby przyspieszyć proces, upewnij się, że masz paragon, fakturę lub numer referencyjny zamówienia, a także numer seryjny produktu znajdujący się na etykiecie silnika.

Podsumowanie zakresu gwarancji:

 • Należy zachować dowód zakupu/ dostawy.
 • Okres gwarancyjny rozpoczyna się wraz z dniem zakupu (lub dniem dostawy, jeśli następuje on później).
 • Użytkownik musi przedstawić dowód zakupu/dostawy, aby serwis mógł przystąpić do jakiejkolwiek naprawy maszyny. Bez okazania takiego dowodu wszelkie prace, jakim zostanie poddana maszyna, będą płatne. Należy zachować rachunek lub dokument dostawy.
 • Wszelkie naprawy powinna przeprowadzać firma Evolution.
 • Wszystkie części, które wymieniono na nowe, stają się własnością firmy Evolution.
 • Naprawa lub wymiana maszyny objętej gwarancją nie spowoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego.
 • Gwarancja zapewnia korzyści dodatkowe, które nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta.
  Co obejmuje gwarancja?
  • Naprawę lub wymianę urządzenia (według uznania Evolution), jeśli urządzenie zostanie uznane za uszkodzone z powodu wadliwych materiałów, wadliwego wykonania lub nieprawidłowego działania w okresie gwarancyjnym (jeśli jakakolwiek część nie jest już dostępna lub została wyłączona z produkcji, Evolution zastąpi ją funkcjonalną częścią zamienną).
  • Użytkownicy zagraniczni powinni skontaktować się z oficjalnym importerem produktu w ich kraju.
  Czego nie obejmuje gwarancja?
  Firma Evolution nie gwarantuje dokonania naprawy ani wymiany produktu w następujących okolicznościach;
  • Normalne zużycie eksploatacyjne (np. bezpieczniki, płyny/smary, ostrza itd.);
  • Przypadkowe uszkodzenia, usterki wynikające z niedbałej obsługi lub konserwacji, niewłaściwego lub niedbałego użytkowania lub obsługi maszyny, niezgodnie z instrukcją obsługi Evolution;
  • Brak serwisowania;
  • Stosowanie części nie zamocowanych lub zainstalowanych zgodnie z instrukcjami Evolution;
  • Stosowanie części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi komponentami marki Evolution;
  • Nieprawidłowy montaż (z wyjątkiem montażu dokonanego przez Evolution);
  • Naprawy i modyfikacje rzeprowadzone przez podmioty inne niż Evolution.

  Jeśli Twoje narzędzie elektryczne Evolution wymaga uwagi naszych inżynierów, zależy nam na tym, aby zostało odebrane i naprawione w ciągu 7-10 dni roboczych.

  Żaden urzędnik, pracownik ani przedstawiciel Evolution Power Tools nie jest upoważniony do składania ustnych deklaracji dotyczących przydatności lub do zrzeczenia się któregokolwiek z powyższych warunków sprzedaży, i żadne z tych oświadczeń nie będzie wiążące dla Evolution Power Tools. Pytania dotyczące tej ograniczonej gwarancji należy kierować do siedziby firmy lub dzwonić pod odpowiedni numer infolinii.

  W żadnym przypadku Evolution Power Tools nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania naszego towaru lub z innej przyczyny. Evolution Power Tools nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty poniesione na takich towarach ani za szkody wtórne.